TJÄNSTER

OPERATIONAL EXCELLENCE

"De som inget uträttar blir alltid skonade." Stämmer det på ert företag? Då är det dags att börja analysera företagskulturen och beteendens inverkan på era processer och beslutsfattande. 

Vi får era specialiserade roller och enheter att få samsyn som genererar effektiva och lönsamma samarbeten som skapar innovativa lösningar där kundens förväntningar överträffas. 

Kanske är ni i behov av ledarstöd och förankring i organisationen vid ett omfattande förändringsarbete eller krisarbete?

Ni kanske inte riktigt når er fulla potential pga stark tillväxt, pågående förändringsarbeten, kulturproblematik, sviktande marknad eller har strategier som inte omsätts fullt ut i organisationen?

Vi hjälper er att identifiera framgångsfaktorer och skapa transparanta samarbeten med skalbar processledning som leder er mot era mål.

SALES MANAGEMENT

Blomstrar er försäljning inom alla affärsområden och alla företagets roller och avdelningar har samsyn med ett friktionsfritt samarbete där ni alltid överträffar kundens förväntningar?

Bra jobbat! Då behöver ni inte anlita oss inom Sales Management.

 

BUSINESS DEVELOPMENT

Vi identifierar nya affärsmöjligheter med hjälp av grundliga analyser och skapar strategier som säkerställer att organisationen agerar utefter era värderingar och levererar resultat som överträffar era mål och kundens förväntningar. 

Med oss som förändringsledare vågar ni ta er an de risker och möjligheter som säkerställer framgångsrik affärsutveckling, ett  ledarskap i framkant och en organisation rustad för framtiden.

Har ni välsignats med en stark tillväxt och vill försäkra er om att organisationen hinner växa i takt med framgångarna? Vi hjälper er att skapa tydlighet och struktur och hållbara lösningar som följer  företagets utveckling inom alla områden.

INTERIM MANAGEMENT

Vi stöder er organisation med kompetenta och hållbara interimslösningar vid så väl planerade strategiska förändringsarbeten som vid oförutsedda, tillfälliga och snabbt uppkomna behov inom ledarskap och HR.

 

MANAGEMENT COACHING

Vi erbjuder ledarskapscoaching i det dagliga arbetet, vid förändringsarbete och  kris för såväl ledningsgrupper som enskilda chefer och ledare. 

Strategi och taktik för att ändra affärsinriktning samt kulturella förändringar i arbetsgrupper är några av våra mest förekommande uppdrag.